Aktualizacja Memo+ v.1.35

Opublikowana właśnie aktualizacja Memo+ wprowadza zasadniczo trzy zmiany:

  • aktualizację interfejsu dla nowej wersji iOS7
  • dodanie wyszukiwarki tekstowej wśród pytań i odpowiedzi
  • dodanie powiadomienia na ikonie aplikacji o zaległych pytaniach do powtórki w przypadku nauki z trybie sesji planowanych

Życzę owocnej nauki!

Aktualizacja Memo+ v.1.30

Memo+ w wersji 1.30 wprowadza nowy sposób powtórek - test z odliczaniem czasu. Często bywa tak, że ucząc się jakiegoś materiału mamy świadomość, że podczas egzaminu nie będziemy mieli dużo czasu na wymyślanie odpowiedzi, gdyż pytań jest wiele a czas na ich odpowiedź jest ograniczony. Aby zasymulować taką sytuację podczas powtarzania materiału z Memo+ wprowadziliśmy nowy tryb nauki-powtarzania: test z odliczaniem czasu. Każda karta z pytaniami ma zdefiniowaną ilość czasu na odpowiedź. Aplikacja po pokazaniu się karty z pytaniem czeka przez ten zdefiniowany czas na reakcję użytkownika. Jeżeli użytkownik nie zareaguje na czas, aplikacja uznaje brak odpowiedzi i pokazuje następną kartę. Statystyka z całego ostatniego testu jest dostępna na ekranie szczegółów zestawu kart. Czas na odpowiedź można indywidualnie zmienić dla poszczególnych pytań (być może niektóre wymagają dłuższego czasu na odpowiedź). Tym samym Memo+ w trybie testu z odliczaniem czasu staje się dla użytkownika wymagającym egzaminatorem ;-)

W wersji 1.30 w związku z popularnością opcji importu zestawów poprzez Dropbox a zarazem niewielkim wykorzystaniem profili na serwerze rezygnujemy również z obsługi profili na serwerze.

Aktualizacja Memo+ v.1.20

Wersja 1.20 wprowadza głównie dwie istotne zmiany. Pierwszą jest udogodnienie dla użytkowników iOS 6.0+ związane z ręcznym uruchomieniem synchronizacji z aktualnie podłączonym profilem serwerowym. Dzięki wykorzystaniu na wszystkich trzech poziomach list (grup, zestawów i pytań) tzw. "pull-to-sync" - czyli pociągnij aby zsynchronizować, użytkownik ma możliwość wykonania aktualizacji danych kart pytań na profilu serwerowym na żądanie, w praktycznie każdym miejscu aplikacji.
Drugą zmianą, jest wprowadzenie stopera mierzącego czas odpowiedzi. Aplikacja dodatkowo wylicza średnią arytmetyczną czasu dla każdego z pytań i prezentuje jej wartość w szczegółach karty z pytaniami. Wyświetlanie stopera podczas powtórek można wyłączyć w pełnej wersji Memo+ korzystając z odpowiedniego przełącznika w ustawieniach aplikacji.
Wprowadzono drobne efekty dźwiękowe podczas nauki, które można wyłączyć korzystając z odpowiedniej opcji w ustawieniach aplikacji (możliwość wyłączenia dotyczy pełnej wersji Memo+).
Poprawiono drobny błąd związany z synchronizacją z profilem serwerowym.

OWOCNEJ NAUKI! :-)

Aktualizacja Memo+ v.1.18

Kilka usprawnień zostało wprowadzonych dzisiaj w wersji 1.18. Większość zmian dotyczy pełnej wersji Memo+.

Pierwszą z nich jest możliwość eksportu zestawu pytań do pliku CSV do folderu w Dropbox. To wprowadza możliwość zrobienia sobie kopii zapasowej swoich zestawów. Eksport do pliku CSV na Dropbox pomija wyniki nauki, dzięki czemu wyeksportowany plik może służyć również do współdzielenia z innymi użytkownikami. Opcja eksportu do CSV na Dropbox jest dostepna w dolnym toolboxie na liście kart z pytaniami oraz w widoku szczegółów zestawu pytań.

Drugą zmianą jest wprowadzenie nowego widoku podglądu zawartości poszczególnych kart z pytaniami i odpowiedziami z możliwością przewijania do góry i w dół. Dzięki temu użytkownik zyskuje nowy, wygodny sposób przeglądania pytań i odpowiedzi, powtarzania lub nauki. Aby skorzystać z nowego sposobu przeglądania wystarczy wybrać dowolną kartę na liście kart z pytaniami a następnie przewijać palcem do góry lub w dół kolejne karty.

Kolejnym usprawnieniem jest przełączanie list w tryb edycji po dłuższym przytrzymaniu na wybranym elemencie listy. Usprawnienie to dotyczy wszystkich trzech poziomów list, czyli listy grup zestawów, listy zestawów kart oraz listy samych kart z pytaniami.

Dodano możliwość zmiany wielkości czcionki w eksportowanym pliku PDF. Dzięki temu użytkownik zyskuje kontrolę nad ilością pytań i odpowiedzi, jakie zmieszczą się na jednej stronie wygenerowanego pliku PDF. Opcja dostępna jest w pełnej wersji Memo+ w zakładce ustawień.

Wprowadzono całą gamę zmian związanych z rejestracją profilu użytkownika na serwerze memoplus.pl. Od teraz istnienie profilu na serwerze oraz synchronizacja jest opcjonalna. Utworzony profil można odłączyć aby wyłączyć synchronizację z serwerem lub nawet skasować całkowicie profil z serwera. Z drugiej strony użytkownik ma możliwość utworzenia do 5-ciu profili na serwerze i przełączania się pomiądzy nimi. Dostęp do opcji logowania do istniejących profili, odłączania się od profili na serwerze, tworzenia nowych profili oraz edycji danych profilu jest możliwy z karty ustawień aplikacji.

Aktualizacja Memo+ v.1.13

W AppStore pojawiła się właśnie nowa aktualizacja Memo+. Wprowadzone zmiany to głównie:Dropbox

  • dodanie możliwości przenoszenia całego zestawu kart z pytaniami z jednej grupy do innej
  • integracja Memo+ z Dropbox w zakresie importu listy pytań w postaci pliku CSV do aplikacji

Dodatkowo jeszcze pomniejsze zmiany zwiększające czytelność niektórych funkcji.

Funkcja przenoszenia zestawu z grupy do grupy dostępna jest w dwóch miejscach: na liście zestawów po przejściu w tryb edycji (naciśnięcie przycisku "Edycja" w prawym górnym rogu) a następnie wybranie jednego lub więcej zestawów do przeniesienia. Drugie miejsce, to przycisk na ekranie prezentującym szczegóły zestawu (po naciśnięciu "Disclosure button" danego zestawu).

Funkcja integrująca aplikację Memo+ z Dropbox umożliwia w niewiarygodnie prosty sposób załadowanie do Memo+ dowolnej treści zgromadzonej w dowolnej tabeli. W założeniu miał to być Excel, niemniej ze względu na pewne ograniczenia Excel'a co do zapisu pliku CSV kodowanego przy pomocy UTF-8, lepszy do tego celu jest SpreadSheet z Google Docs. Instrukcja jest prosta:

  1. Tworzymy zawartość w SpreadSheet (wklejamy ją z Excel'a lub innego programu). Zawartość to dwie kolumny, z których pierwsza to pytanie a druga to odpowiedź na pytanie (w tej kolejności a nie na odwrót).
  2. Wybieramy "File --> Download as --> Comma Separated Values (.csv)" i zapisujemy plik w folderze Dropbox:/Apps/MemoPlus
  3. W Memo+ wybieramy opcję importu "CSV z Dropbox", wybieramy z listy właśnie zapisany plik CSV i plik zostaje załadowany jako karty pytań/odpowiedzi do aktualnego zestawu.

UWAGA: Memo+ wymaga pliku "Comma Separated Values" (CSV), czyli plik tekstowy, gdzie w jednej linijce jest treść pytania i treść odpowiedzi rozdzielone przecinkiem (a nie średnikiem - jak standardowo robi Excel). Plik musi być kodowany UTF-8. Zakładając te wymagania, można taki plik uzyskać w różnych edytorach, niemniej sprawdzonym i wydaje się najprostszym sposobem jest wykorzystanie arkusza SpreadSheet z Google Docs.

 

Więcej artykułów…

  1. Wersja 1.10 Memo+