Aktualizacja ReceiptBox v.1.1.0

Dzisiaj została opublikowana aktualizacja ReceiptBox do wersji 1.1.0. Wprowadza ona bardzo istotną funkcjonalność planowaną od początku, a mianowicie możliwość przechowywania dowodów zakupu (paragonów lub faktur) w postaci plików PDF. Wraz z obsługą PDF wprowadzono możliwość importu dowolnego pliku graficznego (PNG, JPEG) z załącznika maila. Po wybraniu załącznika w programie pocztowym wystarczy wybrać opcję "Otwórz w ReceiptBox" a wybrany dokument lub obraz zostaną zaimportowane w wybrane miejsce ReceiptBox.

Kolejne funkcjonalności w przygotowaniu!