Aktualizacja Memo+ v.1.35

Opublikowana właśnie aktualizacja Memo+ wprowadza zasadniczo trzy zmiany:

  • aktualizację interfejsu dla nowej wersji iOS7
  • dodanie wyszukiwarki tekstowej wśród pytań i odpowiedzi
  • dodanie powiadomienia na ikonie aplikacji o zaległych pytaniach do powtórki w przypadku nauki z trybie sesji planowanych

Życzę owocnej nauki!